El projecte

UrbanWINS és un projecte europeu finançat pel programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 que estudiarà com les ciutats consumeixen recursos i productes, i com s’eliminen els residus produïts, amb la finalitat de desenvolupar i provar plans i solucions innovadores dirigides a millorar la prevenció i gestió de residus.

Llançat al juny de 2016, el projecte analitzarà les estratègies actuals per a la prevenció i gestió de residus en total de 24 ciutats i s’avaluarà com contribueixen a la resiliència i eficiència dels recursos.

El projecte seguirà l’enfocament del metabolisme urbà, segons el qual les ciutats es consideren organismes vius que utilitzen els recursos naturals i creen un flux de materials i energies. Els resultats s’utilitzaran per a definir objectius i indicadors dels Plans Estratègics de Prevenció i Gestió de Residus a les vuit ciutats pilot.

Es preveu la participació activa de ciutadans, governs, organitzacions, proveïdors de solucions sobre gestió de residus, instituts d’investigació i centres educatius a través de les àgores urbanes presencials i virtuals a les vuit ciutats pilot, on els participants compartiran opinions, discutiran idees i planejaran solucions.

L’enfocament participatiu és un valor afegit de l’UrbanWINS, ja que es tindrà en compte la visió de tots els actors rellevants en la producció i la gestió de residus a nivell urbà per a desenvolupar conjuntament noves estratègies i contrastar solucions innovadores. Les recomanacions i eines seran transferibles a altres contextos urbans.

El resultat final del projecte serà un conjunt d’eines per a la presa de decisions participatives i científiques i la planificació per a la gestió de residus que puguin aplicar-se en qualsevol autoritat pública de tota Europa.

Aquest projecte de tres anys està coordinat pel municipi de Cremona, en associació amb 26 socis.

Share This